video


 
วิดีทัศน์ 43 ปี โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 

วิดีทัศน์ 40 ปี โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม
 
การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21
โดยบูรณาการแบบองค์รวม 
 
ปวช. ในรั้วมัธยม 
 
การแสดงพิธีเปิดสนามกิจกรรมกีฬาสี  
ปีการศึกษา 2560
 
การแสดงพิธีเปิดสนามกิจกรรมกีฬาสี  
ปีการศึกษา 2560 รายการสะเก็ดข่าว
 
การแสดงพิธีเปิดสนามกิจกรรมกีฬาสี  
ปีการศึกษา 2560 รายการข่าวพลบค่ำ MCOT

การแถลงข่าว TCAS 2561 

 

หนังสั้นส่งเสริมคุณธรรม เพชร,พลอย S.R.K.


Comments