กลุ่มสาระการเรียนรู้

ไฟล์เอกสาร

เริ่มใช้

1. คณิตศาสตร์

Download

  14 พ.ย. 60

2. วิทยาศาสตร์

Download

 14 พ.ย. 60

3. ภาษาต่างประเทศ

Download

  14 พ.ย. 60

4. ภาษาไทย

Download

  14 พ.ย. 60

5. สังคมฯ

Download

  14 พ.ย. 60

6. สุขศึกษาฯ

Download

 14 พ.ย. 60

7. การงานอาชีพฯ

Download

   14 พ.ย. 60 

8. ศิลปะ

Download

  14 พ.ย. 60

9. แนะแนว

Download

  14 พ.ย. 60


ระดับชั้น

ไฟล์เอกสาร

เริ่มใช้

ชั้น ม.1

Download

 14 พ.ย. 60

ชั้น ม.2

Download

 14 พ.ย. 60

ชั้น ม.3

Download

 14 พ.ย. 60

ชั้น ม.4

Download

 14 พ.ย. 60

ชั้น ม.5

Download

 14 พ.ย. 60

ชั้น ม.6

Download

 14 พ.ย. 60

ชั้น ปวช.

Download

 14 พ.ย. 60