กีฬา "ครูมัธยมสุรินทร์เกมส์" ครั้งที่ 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33

            วันจันทร์ ที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2561 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา "ครูมัธยมสุรินทร์เกมส์" ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ณ  สนามกีฬาศรีณรงค์
ภาพกิจกรรม
คลังภาพกิจกรรม Click