กิจกรรมแนะแนวน้องจากผองพี่ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
วันศุกร์ ที่ 15 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม

วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม โดย ว่าที่ ร.ต. บัญญัติ สมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมแนะแนวให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยรุ่นพี่จาก ม.เทคโนโลยีสุรนารี 


ภาพกิจกรรม

ว่าที่ ร.ต. บัญญัติ สมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานเปิดงาน
คณะนักศึกษาจาก ม.เทคโนสุรนารี