งานสมโภชเจ้าพ่อหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี ๒๕๖๐
วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐

            คณะกรรมการจัดงานสมโภชสิ่งศักดิ์สิทธิ์จังหวัดสุรินทร์ ขอความอนุเคราะห์ให้โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม จัดขบวนแห่ (ขบวนนางรำ "กูย") จำนวน ๓๐ คน ร่วมขบวนแห่ในงานสมโภชเจ้าพ่อหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ หน้าสถานีรถไฟจังหวัดสุรินทร์


นักเรียนจำนวน ๓๐ คน ร่วมขบวนแห่งานสมโภชฯ


ดร.ชัยสิทธิ์ คุณสวัสดิ์ นำนักเรียนเข้าร่วมขบวนแห่งานสมโภชฯ 


ข่าวกิจกรรมใน Youtube


รถแห่ให้จังหวะกับนางรำ "กูย" โดย Kru Buncha

วิดีโอ
งานสมโภชเจ้าพ่อหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์

Cr: 


อ้างอิง : หนังสือขอความอนุเคราะห์ร่วมงานขบวนแห่งานสมโภช