พิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 
กองลูกเสืออำเภอสำโรงทาบ 
ณ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม  ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑

            วันอาทิตย์ ที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ งานกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มบริหารงานวิชาการ จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ณ สนามกีฬาโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม
            เนื่องด้วยในวันที่ ๑ กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา  จึงให้ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือวิสามัญ ผู้กำกับลูกเสือ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ โดยได้รับเกียรติจากนายเดชสกล อาดัม นายอำเภอสำโรงทาบ เป็นประธานในพิธี 

ภาพกิจกรรม 
คลังภาพกิจกรรม Click
นายเดชสกล อาดัม นายอำเภอสำโรงทาบ ประธานในพิธี 

นายเดชสกล อาดัม มอบเกียรติบัตรให้กับผู้สนับสนุนการลูกเสือ อำเภอสำโรงทาบ

ผู้บริหาร และคณะครู ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ


ภาพกิจกรรมการเดินสวนสนามของผู้กำกับลูกเสือ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือวิสามัญ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม
ผู้บริหาร ผู้กำกับลูกเสือ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ร่วมถ่ายภาพร่วมกัน