การประชุมผู้ปกครองนักเรียน  ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๑๕๖๑ 
วันเสาร์ ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
ณ หอประชุมโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม


            โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม งานระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียน ด้านการบริหารทั่วไป จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๑๕๖๑ ในวันเสาร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ทั้งระดับ ม.ต้น ม.ปลาย และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ภาพกิจกรรม
คลังภาพกิจกรรม Click

นายสำรอง ไกรเพชร เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย


นายสำรอง ไกรเพชร ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน


นายนิเวศน์ เนินทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 
กล่าวรายงานการจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน 


นายสำรอง ไกรเพชร ประธานในพิธี มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน Top Ten

นายนิเวศน์ เนินทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ถ่ายภาพร่วมกับนักเรียน Top Ten

ผู้บริหารและคณะกรรมการสถานศึกษา ถ่ายรูปร่วมกันในงานการประชุมผู้ปกครองนักเรียน 

บรรยากาศการประชุมผู้ปกครองนักเรียน