พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา สายนักเรียนปัจจุบัน

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๔ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ หอประชุมโรงอาหาร ๓๐ ปี

            โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม จัดทำโครงการผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา และงานคืนสู่เหย้าชาว ส.ร.ค. ปี ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้จัดสร้างโดมอเนกประสงค์ต่อให้แล้วเสร็จ ตลอดจนพัฒนางานด้านการศึกษา โดยกำหนดจัดงานในวันที่๑๕ - ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
            โดยกิจกรรมในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑  เป็นพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาสายนักเรียนปัจจุบัน ตั้งขบวนแห่ ณ บ้านสำโรงทาบ เดินขบวนแห่มายังโรงเรียนสำโรงทาบ 
ภาพกิจกรรม
คลังภาพกิจกรรม Click

นายนิเวศน์ เนินทอง ผู้อำนวการโรงเรียน ประธานในพิธี จุดธุปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ร่วมงานพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี

ขบวนแห่ผ้าป่าสามัคคี ครูและนักเรียน