โครงการผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาและงานคืนสู่เหย้าชาว ส.ร.ค. ปี ๒๕๖๑
วันที่ ๑๕-๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
ณ หอประชุมโรงอาหาร ๓๐ ปี โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม

            คณะศิษย์เก่า คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม จัดทำโครงการผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา และงานคืนสู่เหย้าชาว ส.ร.ค. ปี ๒๕๖๑ 
            วัตถุประสงค์เพื่อหารายได้จัดสร้างโดมอเนกประสงค์ต่อให้แล้วเสร็จ พัฒนางานด้านการศึกษา และเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าทุกรุ่นได้พบปะสังสรรค์ สานสัมพันธ์ความรัก ความสามัคคี แสดงมุทิตาจิตแด่คุณครูที่จะเกษียณอายุราชการในปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ภาพกิจกรรม วันที่ ๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๑
คลังภาพกิจกรรม Click

ขบวนแห่ผ้าป่าสามัคคี


กิจกรรมต้อนรับผ้าป่าแต่ละสาย


เจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญโรงเรียน


ถวายภัตตาหารเพล


พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี


พิธีแสดงมุทิตาจิต


กิจกรรมมอบทุนการศึกษา