กิจกรรมแสดงความยินดีคุณครู ในการย้ายสถานที่ปฏิบัติงาน
วันที่ 17 และ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2561

ภาพกิจกรรม
คลังภาพกิจกรรม Click

วันพฤหัสบดี ที่ 17  พฤษภาคม พ.ศ.2561
นายนิเวศน์ เนินทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวแสดงความยินดีแก่คุณครู

รองฯบุญชู ดัชถุยาวัตร มอบดอกไม้แสดงความยินดี

รองฯสุทิน ไกรเพชร มอบของขวัญแสดงความยินดี

คณะครูร่วมถ่ายรูปแสดงความยินดี

วันศุกร์ ที่ 18  พฤษภาคม พ.ศ.2561
นายนิเวศน์ เนินทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบของขวัญแสดงความยินดีแก่คุณครู

รองฯภูมินทร์ เจริญสุข มอบดอกไม้แสดงความยินดี

รองฯสุทิน ไกรเพชร มอบของขวัญแสดงความยินดี

คณะครูร่วมถ่ายรูปแสดงความยินดี