กิจกรรมค่ายค่ายคุณธรรมปรับพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์


ภาพกิจกรรม
คลังภาพกิจกรรม Click

นายเด่น ทรงศิลป์ ประธานในพิธี


นำทำสมาธิโดยครูธงชัย บุญวงศ์

กิจกรรมหน้าเสาธง

กิจกรรมนันทนาการโดยนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

กิจกรรมวัดแววความรู้

กิจกรรมวัดแววความรู้
หมายเหตุ : ดูภาพกิจกรรมอื่นได้ที่คลังภาพ