พิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรวันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในส่วนภูมิภาค 

ณ พระเมรุมาศจำลอง วัดศรีสุวรรณราช ตำบลศรีสุข  อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์