นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันศุกร์ ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑

            โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ได้รับมอบหมายให้ร่วมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  จากคณะจัดงาน งานประจำปีเทศมหาชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ ณ วัดบ้านหนองแคน ต.หนองไผ่ล้อม อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์  เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สร้างแหล่งเรียนรู้บริการสังคม และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน 
ภาพกิจกรรม
คลังภาพกิจกรรม Click

นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินท์ ร่วมชมนิทรรศการฯ
Cr: KruTone