วันที่ 29 มกราคม 2561 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส ว่าที่ร้อยตรีบัญญัติ สมชอบ ไปปฏิบัติหน้าที่รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร โดยมีนายเดชสกล อาดัม นายอำเภอสำโรงทาบ เป็นเกียรติในการกล่าวแสดงความยินดี
ภาพกิจกรรม

คลังภาพกิจกรรม Click