พิธีต้อนรับผู้อำนวยการ ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่


คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครูนักเรียน ผู้ปกครอง 
ยินดีต้อนรับ นายนิเวศน์ เนินทอง 
ผู้อำนวยการโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 
วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
ด้วยความยินดียิ่ง


ภาพกิจกรรม
คลังภาพกิจกรรม Click