พิธีบายศรีสู่ขวัญผู้อำนวยการโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม
เนื่องด้วยการย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ในวันที่ 29 มกราคม 2561  
ณ อาคาร 4 ห้องเรียนรวม 22 มกราคม 2561

 ภาพกิจกรรม
คลังภาพกิจกรรม Click