กิจกรรมธรรมศึกษา โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม
วันอังคาร ที ๑๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ 

            ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ นี้ นักเรียนโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ได้รับเมตตาจากพระครูใบฎีกา ฐิติพันธุ์ อิส.สธม.โม (พระอาจารย์จิ๋ว)  วัดป่าอตุโลบุญญลักษม์ อำเภอสนม จ.สุรินทร์ มาสอนธรรมศึกษาให้กับนักเรียนในกิจกรรมคาบธรรมศึกษา ซึ่งวันนี้เป็นการเรียนธรรมศึกษาของนักเรียนชั้น ม.๒ คาบ ๕ และนักเรียนสายชั้น ม.๔ คาบ ๖

หมายเหตุ : ตารางคาบกิจกรรมธรรมศึกษานักเรียน 

ภาพกิจกรรม 
คลังภาพกิจกรรม Click