1. หนังสือแจ้งจาก สพม.33  ประกาศ เรื่อง การเเข่งขันกีฬานักเรียน "สพม.33 เกมส์" ประจำปีการศึกษา 2560

2. ระเบียบการเเข่งขันกีฬานักเรียน "สพม.33 เกมส์" ประจำปีการศึกษา 2560  ไฟล์ pdf


3. ระเบียบการเเข่งขันกีฬานักเรียน "สพม.33 เกมส์" ประจำปีการศึกษา 2560  ไฟล์ Word


4. ประกาศ เรื่อง การแข่งขันกีฬานักเรียน “สพม. ๓๓ เกมส์” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม)