การแข่งขันกีฬาผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 
ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 "ท่าตูมเกมส์ 2017"
วันที่ 22 และ 24 พ.ย. 2560
ณ โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)