พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2560
6 มีนาคม พ.ศ. 2561

            โดยนายบุญชู ดัชถุยาวัตร รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนชั้น ม.3, ม.6 และ ปวช.3 ณ หอประชุมโรงอาหาร 30 ปี 
ภาพกิจกรรม
คลังภาพกิจกรรม Click