กิจกรรมแสดงความยินดีแก่ คุณครูปรเมศร  พุ่มจันทร์
ย้ายรับตำแหน่งใหม่ ณ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ


Cr : นายเทิดทูน  ทองแม้น