วันที่ 7 พฤษภาคม 2561
โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ยินดีต้อนรับพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน 
ปฏิบัติหน้าที่การสอน ณ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 

นายนิเวศน์ เนินทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม เป็นประธานกล่าวต้อนรับ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 2 คน ดังนี้
            1. นายสหัฏฐรัฐ มะลิซ้อน เอกอุตสาหกรรมศิลป์ 
            2. นางสาวปรัชญาพร พอใจ เอกคณิตศาสตร์
คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนนักเรียนทุกคน ยินดีต้อนรับคุณครู เข้าสู้รั้วแสด-เขียว ด้วยความยินดียิ่ง

ภาพกิจกรรม
คลังภาพกิจกรรม Click