กิจกรรมแสดงความยินดีแก่ คุณครูณรินทร์ ชินศรี

                วันพุธ ที่ 27 เดือนธันวาคม พ.ศ.2560  นายบุญชู ดัชถุยาวัตร รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นเกียรติในการกล่าวแสดงความยินดีให้กับครูณรินทร์ ชินศรี ในการสอบบรรจุเข้ารับราชการครู และได้ปฏิบัติหน้าที่  ณ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ