วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ยินดีต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา จังหวัดเลย
ร่วมเดินทางมาส่งครูจุรีพร บุญสุข เอกภาษาจีน 
ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่การสอน ณ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม

คลังภาพกิจกรรม