วันที่ 19 มกราคม 2560
โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ยินดีต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
ร่วมเดินทางมาส่งคุณครูช่อทิพย์ พูนศรีธนากูล พนักงานราชการทั่วไป กลุ่มวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่การสอน ณ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม

คลังภาพกิจกรรม