จังหวัดและอำเภอที่จะเปิดสนามสอบ GAT และ PAT ประจำปีการศึกษา 2561


ประกาศรับสมัครสอบการทดสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2561