โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม
261/1 หมู่ที่ 11 บ้านโดด   ตำบลสำโรงทาบ  
อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ 32170 
เบอร์โทรศัพท์ 0-4456-9334 
Email :
director@srk.ac.th

           กรุณารอสักครู่...