ลำดับหมวดหมู่เกียรติบัตรทั้งหมดนักเรียนครู
1ภาษาไทยโหลดทั้งหมด2119
2คณิตศาสตร์โหลดทั้งหมด1615
3วิทยาศาสตร์โหลดทั้งหมด2922
4สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมโหลดทั้งหมด5118
5สุขศึกษา และพลศึกษาโหลดทั้งหมด44
6ศิลปะ-ทัศนศิลป์โหลดทั้งหมด1513
7ศิลปะ-ดนตรีโหลดทั้งหมด1010
8ศิลปะ-นาฏศิลป์โหลดทั้งหมด64
9ภาษาต่างประเทศโหลดทั้งหมด2718
10กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโหลดทั้งหมด2212
11คอมพิวเตอร์โหลดทั้งหมด1616
12หุ่นยนต์-00
13การงานอาชีพโหลดทั้งหมด2113
14เรียนรวม - ภาษาไทย-00
15เรียนรวม - ศิลปะ-00
16เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี-00
17ศิลปวัฒนธรรมอีสานโหลดทั้งหมด22
 รวม 240166


คลังเกียรติบัตรทุกหมวดหมู่