งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 
ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดขอนแก่น 
ระหว่าง วันที่ 20-22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560
ลำดับหมวดหมู่เกียรติบัตรทั้งหมดนักเรียนครู
1ภาษาไทยโหลดทั้งหมด44
2คณิตศาสตร์โหลดทั้งหมด32
3วิทยาศาสตร์โหลดทั้งหมด32
4สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมโหลดทั้งหมด205
5สุขศึกษา และพลศึกษา-00
6ศิลปะ-ทัศนศิลป์โหลดทั้งหมด33
7ศิลปะ-ดนตรีโหลดทั้งหมด44
8ศิลปะ-นาฏศิลป์-00
9ภาษาต่างประเทศ-00
10กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโหลดทั้งหมด104
11คอมพิวเตอร์-00
12หุ่นยนต์-00
13การงานอาชีพโหลดทั้งหมด1811
14เรียนรวม - ภาษาไทย-00
15เรียนรวม - ศิลปะ-00
16เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี-00
17ศิลปวัฒนธรรมอีสานโหลดทั้งหมด22
 รวม 6737