เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ ว21/2560
 ระหว่างวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2561 
ณ หอประชุมฤทัยธำรง 
โรงเรียนสิรินธร อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

Ċ
ชาญณรงค์ มุมทอง,
30 เม.ย. 2561 21:17
Ċ
โรงเรียน สําโรงทาบวิทยาคม,
21 เม.ย. 2561 20:59
Ċ
โรงเรียน สําโรงทาบวิทยาคม,
21 เม.ย. 2561 21:00
Ĉ
ชาญณรงค์ มุมทอง,
16 พ.ค. 2561 03:21
Ċ
ชาญณรงค์ มุมทอง,
16 พ.ค. 2561 03:18
Ċ
โรงเรียน สําโรงทาบวิทยาคม,
21 เม.ย. 2561 21:02
Ċ
โรงเรียน สําโรงทาบวิทยาคม,
21 เม.ย. 2561 21:02
Ċ
โรงเรียน สําโรงทาบวิทยาคม,
21 เม.ย. 2561 21:01
Ċ
ชาญณรงค์ มุมทอง,
16 พ.ค. 2561 03:21
Ċ
โรงเรียน สําโรงทาบวิทยาคม,
21 เม.ย. 2561 21:02
Ċ
โรงเรียน สําโรงทาบวิทยาคม,
21 เม.ย. 2561 21:02
Ċ
โรงเรียน สําโรงทาบวิทยาคม,
21 เม.ย. 2561 21:02
Ċ
โรงเรียน สําโรงทาบวิทยาคม,
21 เม.ย. 2561 21:03