โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวการเกศ  บุดดางาม  นักเรียนชั้นม.6/2 
ชนะเลิศอ่านทำนองเสนาะเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ  
ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
 
ภาพกิจกรรม