ผลการแข่งขัน/ภาพและวิดีโอกิจกรรม 
กีฬานักเรียน สพม.๓๓ เกมส์ ครั้งที่ ๓

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม
๑. รางวัลชนะเลิศ วอลเลย์บอลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน ๑๖ ปี๒. รางวัลชนะเลิศ ตะกร้อหญิง รุ่นอายุไม่เกิน ๑๖ ปี
การแข่งขันกีฬา "สพม.33 เกมส์" ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 มี 11 ชนิดกีฬา ดังต่อไปนี้ 
1. กีฬาฟุตบอล
2. กีฬาเทเบิลเทนนิส
3. กีฬาฟุตซอล 
4. กีฬามวยไทย-มวยสากล สมัครเล่น 
5. กีฬาเซปักตะกร้อ 
6. กีฬาวอลเลย์บอล
7. กีฬาเปตอง
8. กรีฑา
9. กีฬาบาสเกตบอล 
10.กีฬาแฮนด์บอล 
11.กีฬาแบตมินตัน

การแข่งขันกีฬาทุกประเภทได้ดำเนินการแข่งขันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ส่วนการแข่งขันกรีฑาได้ดำเนินการแข่งขันในระหว่างวันที่ 12 - 13 ธันวาคม 2560 ณ สนามกีฬาศรีณรงค์ แห่งนี้

การมอบถ้วยรางวัล และเงินรางวัล สำหรับทึมที่ชนะเลิศ มีรายการดังต่อไปนี้
1. กีฬาฟุตบอล
        1.1 รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชาย ได้แก่ โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล สหวิทยาเขต 1
        1.2 รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี หญิง ได้แก่ โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา สหวิทยาเขต 7
        1.3 รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชาย ได้แก่ โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา สหวิทยาเขต 7
        1.4 รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี หญิง ได้แก่ โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา สหวิทยาาเขต 7
        1.5 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย ได้แก่ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย สหวิทยาเขต 4
        1.6 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง ได้แก่ โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา สหวิทยาเขต 7
2. กีฬาเทเบิลเทนนิส
        2.1 รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี (รวม) ได้แก่ โรงเรียนสุริวทยาคาร สหวิทยาเขต 1
        2.2 รุนอายุไม่เกิน 16 ปี (รวม) ได้แก่ โรงเรียนสิรินธร สหวิทยาเขต 2
        2.3 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี (รวม) ได้แก่ โรงเรียนสิรินธร สหวิทยาเขต 2
3. กีฬาฟุตซอล
        3.1 รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชาย ได้แก่ โรงเรียนโนนเทพวิทยา สหวิทยาเขต 6
        3.2 รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี หญิง ได้แก่ โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน สหวิทยาเขต 8
        3.3 รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชาย ได้แก่ โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา สหวิทยาเขต 7
        3.4 รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี หญิง ได้แก่ โรงเรียนเมืองบัววิทยา สหวิทยาเขต 5
        3.5 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย ได้แก่ โรงเรียนสุรวิทยาคาร สหวิทยาเขต 1
        3.6 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง ได้แก่ โรงเรียนสุรวิทยาคาร สหวิทยาเขต 1
4. มวยไทย - มวยสากล สมัครเล่น
        4.1 มวยสากลสมัครเล่นหญิง (ยอดเยี่ยม) ได้แก่ โรงเรียนบุแกรมวิทยาคม สหวิทยาเขต 3
        4.2 มวยสากลสมัครเล่นชาย (ยอดเยี่ยม) ได้แก่ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน สหวิทยาเขต 1
        4.3 มวยไทยสมัครเล่นชาย (ยอดเยี่ยม) ได้แก่ โรงเรียนห้วยจริงวิทยา สหวิทยาเขต 4 
5. กีฬาเซปัคตะกร้อ
        5.1 รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชาย ได้แก่ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ สหวิทยาเขต 5
        5.2 รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี หญิง ได้แก่ โรงเรียนตานีวิทยา สหวิทยาเขต 7
        5.3 รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชาย ได้แก่ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สหวิทยาเขต 5
        5.4 รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี หญิง ได้แก่ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม สหวิทยาเขต 4
        5.5 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย ได้แก่ โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน สหวิทยาเขต 8
        5.6 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง ได้แก่ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย สหวิทยาเขต 4
6. กีฬาวอลเลย์บอล
        6.1 รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชาย ได้แก่ โรงเรียนสนมวิทยาคาร สหวิทยาเขต 6
        6.2 รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี หญิง ได้แก่ โรงเรียนบัวเชดวิทยา สหวิทยาเขต 8
        6.3 รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชาย ได้แก่ โรงเรียนสังขะ สหวิทยาเขต 8
        6.4 รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี หญิง ได้แก่ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม สหวิทยาเขต 4
        6.5 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย ได้แก่ โรงเรียนสุริวทยาคาร สหวิทยาเขต 1
        6.6 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง ได้แก่ โรงเรียนสิรินธร สหวิทยาเขต 2
7. กีฬาเปตอง
        7.1 รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี (รวม) ได้แก่ โรงเรียนจอนพระประชาสรรค์ สหวิทยาเขต 3
        7.2 รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี (รวม) ได้แก่ โรงเรียนสุรวิทยาคาร สหวิทยาเขต 2
        7.3 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี (รวม) ได้แก่ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สหวิทยาเขต 3
8. กีฬาบาสเกตบอล
        8.1 รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชาย ได้แก่ โรงเรียนสุรวิทยาคาร สหวิทยาเขต 1
        8.2 รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี หญิง ได้แก่ โรงเรียนสิรินธร สหวิทยาเขต 2
        8.3 รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชาย ได้แก่ โรงเรียนสุรวิทยาคาร สหวิทยาเขต 2
        8.4 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย ได้แก่ โรงเรียนมัธยมสุรวิทยาคาร สหวิทยาเขต 1
        8.6 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง ได้แก่ โรงเรียนสิรินธร สหวิทยาเขต 2
9. กีฬาแฮนด์บอล
        9.1 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย ได้แก่ โรงเรียนสุรวิทยาคาร สหวิทยาเขต 1
        9.2 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง ได้แก่ โรงเรียนสิรินธร สหวิทยาเขต 2
10 กรีฑา 
กรีฑารวมรุ่นอายุ
        10.1 รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ได้แก่ สหวิทยาเขต 6 ศรีนครเตา
        10.2 รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ได้แก่ สหวิทยาเขต 6 ศรีนครเตา
        10.3 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ได้แก่ สหวิทยาเขต 6 ศรีนครเตา
กรีฑาคะแนนรวม
        10.4 รางวัลชนะเลิศ สหวิทยาเขต 6 ศรีนครเตา
        10.5 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 สหวิทยาเข 8 ศรีนครอัจจะ
        10.6 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 สหวิทยาเขต 1 สุรวิทยาคาร
11.รางวัลคะแนนรวมการแข่งขันกีฬา และกรีฑา
        11.1 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สหวิทยาเขต 6 ศรีนครเตา
        11.2 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ สหวิทยาเขต 8 ศรีนครอัจจะ
        11.3 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ สหวิทยาเขต 1 สุรวิทยาคาร
12.รางวัลขบวนพาเหรดยอดเยี่ยม
        12.1 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สหวิทยาเขต 7 ปราสาทเชิงพนม รับถ้วยพร้อมเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท
        12.2 รางวัลรองชนะเลิน อันดับ 1 ได้แก่ สหวิทยาเขต 5 ท่าตูม ชุมพลบุรี รับถ้วยพร้อมเงินรางวัล จำนวน 7,000 บาท
        12.3 รางวัลรองชนะเลิน อันดับ 2 ได้แก่ สหวิทยาเขต 8 ศรีนครอัจจะ รับถ้วยพร้อมเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท
        12.4 รางวัลชมเชย สหวิทยาเขต 1, 2, 3, 4, 6 รับเงินรางวัล สหวิทยาเขตละ 3,000 บาท
13.รางวัลกองเชียร์ยอดเยี่ยม
        13.1 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สหวิทยาเขต 3 จอมสิรินทร์ รับถ้วยพร้อมเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท
        13.2 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ สหวิทยาเขต 6 ศรีนครเตา รับถ้วยพร้อมเงินรางวัล จำนวน 7,000 บาท
        13.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ สหวิทยาเขต 8 ศรีนครอัจจะ รับถ้วยพร้อมเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท
        13.4 รายวัลชมเชย สหวิทยาเขต 1, 2, 4, 5, 7 รับเงินรางวัลสหวิทยาเขตละ 3,000 บาท


วิดีโอกิจกรรม

                                                                                  ขบวนพาเหรดกีฬานักเรียน สพม.๓๓ เกมส์ 

Cr :physics kroosunday

การเชียร์กีฬา สพม.๓๓ เกมส์ โดยโรงเรียนสุรพินท์พิยา