สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560

https://sites.google.com/a/srk.ac.th/srk/sillapa60