ประกาศโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับเลือกเป็นผู้เเทน กลุ่มบุคคลและองค์กร