ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล "ครูดีในดวงใจ" 
ครั้งที่ ๑๕ ประจำปี ๒๕๖๑

สพม.เขต ๓๓ (สุรินทร์)
ลำดับ ๑๙๕ นางสมใจ  วาพัดไทย โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม

กำหนดการเข้ารับรางวัล ดังเอกสารประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้