เปิดรับ10 สาขา จำนวน : 41 ที่นั่ง


  • รับสมัคร        02 ต.ค. 2560 - 12 ต.ค. 2560
  • ชำระเงิน       02 ต.ค. 2560 - 12 ต.ค. 2560
  • ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ       14 พ.ย. 2560
  • สัมภาษณ์       21 พ.ย. 2560
  • ประกาศผลสุดท้าย       28 พ.ย. 2560
  • ตัดสิทธิ์แอดมิชชั่นตัดสิทธิ์     (ดูโครงการที่ตัดสิทธิ์ทั้งหมดที่นี่)

https://drive.google.com/file/d/0B8UYv05Dg_Lhc0ZIS1ExcXYyQm8/view?usp=sharing

https://admissions.kku.ac.th/Port/PortDetail/110

https://admissions.kku.ac.th/

ค่าสมัคร   300     บาท

คุณสมบัติของผู้สมัคร กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6

ติดต่อผู้ประสานงานโครงการ นางสาวภาวินี ปานทุ่ง   โทร : 091-8617256   Email : phawinee@kku.ac.th


Cr: http://www.admissionpremium.com , https://admissions.kku.ac.th/