คุณสมบัติของผู้สมัคร

                 กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6
                - GPAX 
ไม่ต่ำกว่า 2.75

เกณฑ์การพิจารณา

            - พิจารณาตามคุณสมบัติที่กำหนด

การสมัคร

            - สมัครผ่านเว็บไซต์
            -
ชำระค่าสมัครสอบ 200 บาท ผ่านธนาคารที่ระบุไว้

กำหนดการ

        รับสมัคร
        : 16
ต.ค. - 16 พ.ย. 60

        ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
        : 12
ธ.ค. 60

    https://drive.google.com/file/d/0B8UYv05Dg_LhM0lLOUhHd0VvbVE/view?usp=sharing          https://sites.google.com/a/srk.ac.th/srk/admissions/bthkhwammimichux/BANNER-BUTTON2.png?attredirects=0


  http://web.sut.ac.th/ces/?p=6860           http://web.sut.ac.th/ces/

Cr: http://www.trueplookpanya.com/admissions