คุณสมบัติของผู้สมัคร

            กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6
            - GPAX 
ตามสาขาวิชากำหนด
            -
แผนการเรียนตามสาขาวิชากำหนด

เกณฑ์การพิจารณา

            - สอบสัมภาษณ์

การสมัคร

            - สมัครผ่านเว็บไซต์
            -
ชำระค่าสมัครสอบ 200 บาท ผ่านธนาคารที่ระบุไว้

กำหนดการ

        รับสมัคร
        : 02 - 10
ต.ค. 60

        ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
        : 15
พ.ย. 60

        สอบสัมภาษณ์
        : 22 - 25
พ.ย. 60

        ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
        : 30
พ.ย. 60

   https://drive.google.com/file/d/0B8UYv05Dg_LhWlpDbDZMS2lnTEk/view?usp=sharing          https://sites.google.com/a/srk.ac.th/srk/admissions/bthkhwammimichux/BANNER-BUTTON2.png?attredirects=0


  http://www.entrance.psu.ac.th/home.php           http://admission.psu.ac.th/Members/

Cr: http://www.trueplookpanya.com/admissions