คุณสมบัติของผู้สมัคร

            กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.
            - เป็นนักเรียนจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย และต้องศึกษาเป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปี
            - มีอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี และไม่เกิน 24 ปี
            - GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.50
            - มีคะแนนทดเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.00
            - มีผลคะแนนสอบ GAT / PAT 1 / PAT 2

เกณฑ์การพิจารณา

            - สอบสัมภาษณ์

การสมัคร

            - สมัครผ่านเว็บไซต์
            - ชำระค่าสมัครสอบ 200 บาท ผ่านธนาคารที่ระบุไว้

กำหนดการ

    รับสมัคร
    : 28 มี.ค. - 06 เม.ย. 61

    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
    : 21 เม.ย. 61

    สอบสัมภาษณ์
    : 25 เม.ย. 61

    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
    : 11 พ.ค. 61

 

 https://drive.google.com/file/d/0B8UYv05Dg_LhSzNkNjRiU2ZpWlU/view?usp=sharing          https://sites.google.com/a/srk.ac.th/srk/admissions/bthkhwammimichux/BANNER-BUTTON2.png?attredirects=0


http://www.pccms.ac.th/         http://www.pccms.ac.th/


Cr: http://www.trueplookpanya.com/admissions