คุณสมบัติของผู้สมัคร

            กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6
            
ใช้คะแนน GPAX

เกณฑ์การพิจารณา

            - สอบสัมภาษณ์

การสมัคร

            - สมัครผ่านเว็บไซต์ (ติดตามรายละเอียดขั้นตอนการสมัครเพิ่มเติมผ่านเว็บไซต์)
            -
ชำระเงินค่าสมัครสอบ 500 บาท ผ่านธนาคารที่ระบุไว้

กำหนดการ

        รับสมัคร
        : 02 - 24
ต.ค. 60

        ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
        : 22
พ.ย. 60

        สอบสัมภาษณ์
        : 02 - 03
ธ.ค. 60

        ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
           : 22
ธ.ค. 60

   http://regservice.buu.ac.th/admissions.html          https://sites.google.com/a/srk.ac.th/srk/admissions/bthkhwammimichux/BANNER-BUTTON2.png?attredirects=0


  http://regservice.buu.ac.th/           http://regservice.buu.ac.th/

Cr: http://www.trueplookpanya.com/admissions