ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร 

ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 

ประจำปีการศึกษา 2561


สำหรับบุคคลภายนอก เพศชาย วุฒิ ม.4 อายุ 16 - 18 ปี จำนวน 112 คน

ไฟล์ประกาศ CLICK


เว็บไซต์รับสมัคร