admissions

admission-rpca

โพสต์15 ธ.ค. 2560 04:50โดยเอสอาร์เค รันนิ่ง   [ อัปเดต 15 ธ.ค. 2560 04:51 ]ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร 

ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 

ประจำปีการศึกษา 2561


สำหรับบุคคลภายนอก เพศชาย วุฒิ ม.4 อายุ 16 - 18 ปี จำนวน 112 คน

ไฟล์ประกาศ CLICK


เว็บไซต์รับสมัคร


teacherdek61

โพสต์23 พ.ย. 2560 23:07โดยเอสอาร์เค รันนิ่ง   [ อัปเดต 23 พ.ย. 2560 23:14 ]ข่าวดีสำหรับนักเรียน ม.6 ว่าที่คณครูทุกคน...สอบเข้าได้ เตรียมบรรจุ!!
.
สำหรับโครงการ...ครูคืนถิ่น...สำหรับนักเรียน ม.6 ที่ต้องการอยากเรียนในคณะศึกษาศาสตร์ 
ปีนี้มีความพิเศษ คือ นักเรียนสอบเข้าได้ รอบรรจุทันทีหลังเรียนจบ 
.
สำหรับ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะเปิดรับสมัครโครงการนี้ ในรอบที่ 2 โควตาภาคอีสาน ในเดือนมกรานี้
.
แต่!!...นักเรียนคนไหนที่ทำการยืนยันสิทธิ์ในรอบที่ 1 Portfolio แล้ว หมดสิทธิ์
.
สำหรับรายละเอียด รอทาง สกอ.ประกาศอย่างเป็นทางการเร็วๆนี้ โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล ในระบบ TCAS'61 ม.มหิดล #รอบ2

โพสต์23 พ.ย. 2560 21:32โดยเอสอาร์เค รันนิ่ง   [ อัปเดต 23 พ.ย. 2560 21:33 ]

Pay Attention! สำหรับผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล 
ในระบบ TCAS'61 ม.มหิดล #รอบ2 
...
** ต้องสมัครสอบวิชาสามัญ 7 วิชา ที่ สทศ จัดสอบ **
เปิดรับสมัครตั้งแต่ 24พย60 - 25ธค60
http://www.niets.or.th/th/catalog/view/247
...
@ย้ำ #ไม่ใช้คะแนนสอบวิชาเฉพาะกสพท
#ใช้คะแนนสอบ7วิชาสามัญที่สทศจัดสอบONLY
...
ระเบียบการรับสมัคร (เป็นทางการ) >> coming soon!
เปิดรับสมัครตั้งแต่ 28มีค61 - 4เมษ61
https://admission.mahidol.ac.th/document/2560/announce_2.pdf
#โควตาแพทย์ชนบท #แพทย์มหิดล
- กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน (CPIRD)
- กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ (Inclusive)
#MECรพมหาราชนครราชสีมา รับ 48 คน
#MECรพสวรรค์ประชารักษ์ รับ 32 คน
#MECรพมหาราชนครศรีธรรมราช รับ 32 คน
#MECรพราชบุรี รับ 32 คน
รับตรง 61 ม.บูรพา รอบที่ 1 Portfolio วันรับสมัคร 2 - 24 ต.ค. 60 #TCAS61

โพสต์2 ต.ค. 2560 06:38โดยเอสอาร์เค รันนิ่ง   [ อัปเดต 2 ต.ค. 2560 06:39 ]


คุณสมบัติของผู้สมัคร

            กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6
            
ใช้คะแนน GPAX

เกณฑ์การพิจารณา

            - สอบสัมภาษณ์

การสมัคร

            - สมัครผ่านเว็บไซต์ (ติดตามรายละเอียดขั้นตอนการสมัครเพิ่มเติมผ่านเว็บไซต์)
            -
ชำระเงินค่าสมัครสอบ 500 บาท ผ่านธนาคารที่ระบุไว้

กำหนดการ

        รับสมัคร
        : 02 - 24
ต.ค. 60

        ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
        : 22
พ.ย. 60

        สอบสัมภาษณ์
        : 02 - 03
ธ.ค. 60

        ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
           : 22
ธ.ค. 60

   http://regservice.buu.ac.th/admissions.html          https://sites.google.com/a/srk.ac.th/srk/admissions/bthkhwammimichux/BANNER-BUTTON2.png?attredirects=0


  http://regservice.buu.ac.th/           http://regservice.buu.ac.th/

Cr: http://www.trueplookpanya.com/admissions

 

รับตรง 61 ม.อุบลราชธานี โควตาพื้นที่ วันรับสมัคร 1 - 30 ต.ค. 60 #TCAS61

โพสต์2 ต.ค. 2560 02:51โดยเอสอาร์เค รันนิ่ง   [ อัปเดต 2 ต.ค. 2560 02:51 ]


คุณสมบัติของผู้สมัคร

            - กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 หรือเทียบเท่า
            -
วุฒิการศึกษา ปวช. / ปวส.
            - GPAX 4
เทอม (วุฒิ ม. 6 / ปวช.) , GPAX 2 เทอม (วุฒิ ปวส.) ตามที่คณะ/สาขาวิชาสมัครกำหนด

            แบ่งผู้สมัครออกเป็น 2 กลุ่มพื้นที่ ดังนี้
            1.
พื้นที่ภาคอีสาน : ผู้สมัครต้องศึกษาอยู่ในสถานศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 20 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ มุกดาหาร สกลนคร นครพนม สุรินทร์ บุรีรัมย์ นครราชสีมา ชัยภูมิ มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ขอนแก่น เลย หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคาย และบึงกาฬ

            2.
พื้นที่ภาคอื่น : ผู้สมัครต้องศึกษาอยู่ในสถานศึกษาในภาคอื่น ๆ ทั่วประเทศ ยกเว้น ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 20 จังหวัด

เกณฑ์การพิจารณา

            - ทดสอบความรู้เฉพาะทาง ตามที่คณะ/สาขาวิชาสมัครกำหนด
            -
สอบสัมภาษณ์
            -
แฟ้มสะสมผลงาน 

การสมัคร

            *ยื่นเอกสารประกอบการสมัคร เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติการสมัคร
            ผ่านเว็บไซต์ระบบรับสมัคร (วันที่ 1 - 30 ก.ย. 60)*
            -
สมัครผ่านเว็บไซต์
            -
ค่าสมัคร 200 บาท ชำระผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ

กำหนดการ

        รับสมัคร
        : 01 - 30
ต.ค. 60

        ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
        : 15
พ.ย. 60

        สอบสัมภาษณ์
        : 22
พ.ย. 60

        ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
        : 01
ธ.ค. 60

    https://drive.google.com/file/d/0B8UYv05Dg_LhYzJ1UnVmazFXYW8/view?usp=sharing          https://sites.google.com/a/srk.ac.th/srk/admissions/bthkhwammimichux/BANNER-BUTTON2.png?attredirects=0


  http://www.entry.ubu.ac.th/           http://reg.ubu.ac.th/registrar/apphome.asp

Cr: http://www.trueplookpanya.com/admissions

รับตรง 61 ม.ขอนแก่น รอบที่ 1 Portfolio วันรับสมัคร 2 - 12 ต.ค. 60 #TCAS61

โพสต์2 ต.ค. 2560 02:42โดยเอสอาร์เค รันนิ่ง   [ อัปเดต 2 ต.ค. 2560 02:43 ]


คุณสมบัติของผู้สมัคร

            - กำลังศึกษาอยู่ชั้น หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6
            -
คุณสมบัติเฉพาะตามที่ โครงการสมัครกำหนด

เกณฑ์การพิจารณา

            - สอบสัมภาษณ์
            -
แฟ้มสะสมผลงาน

การสมัคร

            - สมัครผ่านเว็บไซต์
            -
ชำระค่าสมัคร ตามที่คณะ/สาขาวิชาสมัครกำหนด

กำหนดการ

        รับสมัคร
        : 02 - 12
ต.ค. 60

        ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
        : 14
พ.ย. 60

        สอบสัมภาษณ์
        : 21 - 26
พ.ย. 60

        ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
        : 22
ธ.ค. 60

        ปฏิทินการรับสมัคร >>Click

   https://admissions.kku.ac.th/Port/Program          https://sites.google.com/a/srk.ac.th/srk/admissions/bthkhwammimichux/BANNER-BUTTON2.png?attredirects=0


  https://admissions.kku.ac.th/           https://admissions.kku.ac.th/

Cr: http://www.trueplookpanya.com/admissions

 

รับตรง 61 ม.อุบลราชธานี โควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม วันรับสมัคร 1-6 ต.ค. 60 #TCAS61

โพสต์2 ต.ค. 2560 02:35โดยเอสอาร์เค รันนิ่ง   [ อัปเดต 2 ต.ค. 2560 02:36 ]
คุณสมบัติของผู้สมัคร

            - กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 หรือเทียบเท่า ประจำปีการศึกษา 2560
            - GPAX 4
เทอม ตามที่คณะ/สาขาวิชาสมัครกำหนด
            -
เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม ในระดับสถานศึกษา ระดับเขตการศึกษา หรือระดับจังหวัด
            -
ผู้สมัครต้องศึกษาอยู่ในสถานศึกษา ในระดับชั้น ม. 6 หรือเทียบเท่า เขต 22 , 23 , 27 , 28 , 29 , 32 , 33 ในจังหวัดมุกดาหาร , นครพนม , สกลนคร , ร้อยเอ็ด , ยโสธร , ศรีสะเกษ , อำนาจเจริญ , อุบลราชธานี , บุรีรัมย์ , สุรินทร์

เกณฑ์การพิจารณา

            - ทดสอบความรู้เฉพาะทาง ตามที่คณะ/สาขาวิชาสมัครกำหนด
            -
สอบสัมภาษณ์
            -
แฟ้มสะสมผลงาน

การสมัคร

            *ยื่นเอกสารประกอบการสมัคร เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติการสมัคร
            ผ่านเว็บไซต์ระบบรับสมัคร (วันที่ 1 - 30 ก.ย. 60)*
            -
สมัครผ่านเว็บไซต์
            -
ค่าสมัคร 200 บาท ชำระผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ
            -
เลือกสมัครคณะและสาขาวิชาได้จำนวน 2 สาขาวิชาเท่านั้น

กำหนดการ

        รับสมัคร
        : 01 - 06
ต.ค. 60

        ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
        : 12
ต.ค. 60

        สอบสัมภาษณ์
        : 18
ต.ค. 60

        ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
        : 25
ต.ค. 60

    https://drive.google.com/file/d/0B8UYv05Dg_LhZ3VLeVVCeFJpNlE/view?usp=sharing          https://sites.google.com/a/srk.ac.th/srk/admissions/bthkhwammimichux/BANNER-BUTTON2.png?attredirects=0


  http://www.entry.ubu.ac.th/           http://reg.ubu.ac.th/registrar/apphome.asp

Cr: http://www.trueplookpanya.com/admissions

TCAS61 รอบที่ 1 - โครงการผลิตครูดี 50 ปี ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โพสต์30 ก.ย. 2560 19:39โดยเอสอาร์เค รันนิ่ง   [ อัปเดต 30 ก.ย. 2560 19:42 ]เปิดรับ10 สาขา จำนวน : 41 ที่นั่ง


  • รับสมัคร        02 ต.ค. 2560 - 12 ต.ค. 2560
  • ชำระเงิน       02 ต.ค. 2560 - 12 ต.ค. 2560
  • ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ       14 พ.ย. 2560
  • สัมภาษณ์       21 พ.ย. 2560
  • ประกาศผลสุดท้าย       28 พ.ย. 2560
  • ตัดสิทธิ์แอดมิชชั่นตัดสิทธิ์     (ดูโครงการที่ตัดสิทธิ์ทั้งหมดที่นี่)

https://drive.google.com/file/d/0B8UYv05Dg_Lhc0ZIS1ExcXYyQm8/view?usp=sharing

https://admissions.kku.ac.th/Port/PortDetail/110

https://admissions.kku.ac.th/

ค่าสมัคร   300     บาท

คุณสมบัติของผู้สมัคร กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6

ติดต่อผู้ประสานงานโครงการ นางสาวภาวินี ปานทุ่ง   โทร : 091-8617256   Email : phawinee@kku.ac.th


Cr: http://www.admissionpremium.com , https://admissions.kku.ac.th/

รับตรง 61 ม.ราชภัฏนครปฐม รอบที่ 1/2 Portfolio วันรับสมัคร 22 ธ.ค. - 28 ก.พ. 61 #TCAS61

โพสต์30 ก.ย. 2560 19:13โดยเอสอาร์เค รันนิ่ง   [ อัปเดต 30 ก.ย. 2560 20:02 ]


คุณสมบัติของผู้สมัคร

            สำเร็จการศึกษาระดับชั้นม.ปลาย
            
สายอาชีพ ปวช. ปวส. เฉพาะสาขาวิชาที่กำหนด
            -
หรือเทียบเท่า
            -
คะแนน GPAX ตามสาขาวิชากำหนด
            -
แผนการเรียนตามสาขาวิชากำหนด

เกณฑ์การพิจารณา

            - พิจารณาผลงานผ่าน Portfolio
            -
สอบสัมภาษณ์

การสมัคร

            สมัครด้วยตนเอง ณ ห้องรับสมัคร ชั้น 1 อาคารศูนย์ศึกษาพัฒนาจังหวัดนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
            -
สมัครผ่านเว็บไซต์
            -
ชำระค่าสมัครสอบ 200 บาท ผ่านธนาคารที่ระบุไว้

กำหนดการ

           รับสมัคร
        : 22
ธ.ค. 60 - 28 ก.พ. 61

        ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
        : 31
มี.ค. 61

        สอบสัมภาษณ์
        : 10
มี.ค. 61

        ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
        : 14
มี.ค. 61

   https://drive.google.com/file/d/0B8UYv05Dg_LhMlBxSTM5cFJvOTA/view?usp=sharing          https://sites.google.com/a/srk.ac.th/srk/admissions/bthkhwammimichux/BANNER-BUTTON2.png?attredirects=0


  http://reg2.npru.ac.th/registrar/apphome.asp           http://reg2.npru.ac.th/registrar/home.asp

Cr: http://www.trueplookpanya.com/admissions

รับตรง 61 ม.ราชภัฏนครปฐม รอบที่ 1/1 Portfolio วันรับสมัคร 1 ต.ค. - 30 พ.ย. 60 #TCAS61

โพสต์30 ก.ย. 2560 19:08โดยเอสอาร์เค รันนิ่ง   [ อัปเดต 30 ก.ย. 2560 19:08 ]


คุณสมบัติของผู้สมัคร

            สำเร็จการศึกษาระดับชั้นม.ปลาย
            
สายอาชีพ ปวช. ปวส. เฉพาะสาขาวิชาที่กำหนด
            -
หรือเทียบเท่า
            -
คะแนน GPAX ตามสาขาวิชากำหนด
            -
แผนการเรียนตามสาขาวิชากำหนด

เกณฑ์การพิจารณา

            พิจารณาผลงานผ่าน Portfolio
            -
สอบสัมภาษณ์

การสมัคร

            - สมัครผ่านโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ 
            
สมัครด้วยตนเอง ณ ห้องรับสมัคร ชั้น 1 อาคารศูนย์ศึกษาพัฒนาจังหวัดนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
            -
สมัครผ่านเว็บไซต์
            -
ชำระค่าสมัครสอบ 200 บาท ผ่านธนาคารที่ระบุไว้

กำหนดการ

        รับสมัคร
        : 01
ต.ค. - 30 พ.ย. 60

        ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
        : 03
ธ.ค. 60

        สอบสัมภาษณ์
        : 06
ธ.ค. 60

        ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
        : 09
ธ.ค. 60

    https://drive.google.com/file/d/0B8UYv05Dg_LhUkdtSXVyRTdMcHc/view?usp=sharing          https://sites.google.com/a/srk.ac.th/srk/admissions/bthkhwammimichux/BANNER-BUTTON2.png?attredirects=0


  http://reg2.npru.ac.th/registrar/apphome.asp           http://reg2.npru.ac.th/registrar/home.asp

Cr: http://www.trueplookpanya.com/admissions

1-10 of 24