กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ หอประชุมโรงอาหาร ๓๐ ปี   

วัตถุประสงค์ เพื่อให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและประชาชน ได้ร่วมเทิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ตลอดจนการได้รำลึกถึงพระคุณของแม่    

กิจกรรมภายในงานได้รับเกียรติจาก ว่าที่ ร.ต.บัญญัติ สมชอบ ผู้อำนวยโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพร กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙  โดยเปิดกรวย ถวายพานพุ่ม กล่าวคำอาเศียรวาท เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา หลังจากนั้นทุกคนในพิธีร่วมกันขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและต่อด้วยกิจกรรมแม่ลูกผูกพันธ์ มีกิจกรรมการมอบรางวัลให้กับนักเรียนและคุณแม่ดีเด่นอีกด้วย โดยคณะครูและบุคลากรทางศึกษาทุกท่าน ร่วมใจกันใส่เสื้อสีฟ้าเพื่อเทิดพระเกียรติแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

ความรู้เกี่ยวกับวันแม่

ความหมายของวันแม่

"แม่" หมายถึง ผู้หญิงที่เป็นผู้ให้กำเนิดแก่ลูก "แม่" เป็นคำที่ลูกเรียกผู้หญิงซึ่งเป็นผู้ให้กำเนิดตน และ "แม่" คือผู้หญิงที่มีครอบครัว บางครั้งอาจจะใช้คำว่า มารดา หรือ มารดร แต่วันแม่ คือ วันที่พระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ แม่หลวงของแผ่นดิน ซึ่งเป็นพระมหาราชินีแห่งรัชกาลที่ ๙ ที่ชาวไทยให้ความจงรักภักดี

วันแม่ของเมืองไทย

วันที่สำคัญในหลายประเทศทั่วโลกจัดขึ้นเพื่อให้เกียรติแม่และความเป็นแม่ ในประเทศไทยวันแม่แห่งชาติ ตรงกับวันที่ ๑๒ สิงหาคม เป็นวันแม่แห่งชาติของทุกปี ซึ่งตรงกับวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งพระองค์ทรงเป็นแม่ที่จะต้องดูแลพระราชโอรสแลเพระราชธิดา พระองค์ยังทรงดูแลลูกๆของแผ่นดินซึ่งเป็นปวงชนชาวไทย และทรงพระราชกรณียกิจอย่างไม่เคยย่อท้อ เคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระองค์ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินที่ประชาชนชาวไทยให้ความจงรักภักดี ซึ่งดอกที่ใช้แทนสัญลักษณ์ของวันแม่คือ ดอกมะลิ เพราะเป็นดอกไม้ที่มีสีขาวบริสุทธิ์ เปรียบได้กับความรักอันบริสุทธิ์ลึกซึ้งที่แม่มีต่อลูก เป็นความรักที่เปี่ยมไปด้วยความเมตตากรุณาที่ไม่มีที่สิ้นสุด


          สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๖๐ เพื่ออัญเชิญลงหนังสือวันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๖๐ ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดังนี้..


         "สอนให้ลูก เรียนรู้ สู้ปัญหา

         พัฒนา ด้วยตน จนเติบใหญ่

         เพราะคนแกร่ง จะก้าว ได้ยาวไกล

         เพื่อมาเป็น กำลังไทย ให้แข็งแรง"

_________________________________________________________________________________

  รูปภาพกิจกรรม