สภาทนายความจังหวัดรัตนบุรี โครงการเผยเเพร่ความรู้ทางกฎหมาย แก่นักเรียน นักศึกษา ประชาชน
ณ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.00 น.

                โครงการเผยเเพร่ความรู้ทางกฎหมาย แก่นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ของสภาทนายความจังหวัดรัตนบุรี จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจำวัน ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
                เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์

ภาพกิจกรรม 
คลังภาพกิจกรรม Click

นายภูมินทร์ เจริญสุข รองผู้อำนวยการ ประธานเปิดงาน

บรรยายโดยคณะวิทยากรสภาทนายความจังหวัดรัตนบุรี

นักเรียนสายชั้น ม.4 เข้าร่วมการอบรม

นักเรียนร่วมกิจกรรมตอบคำถามและรับรางวัล

คณะวิทยากร ครู นักศึกษาฯ และนักเรียน ร่วมถ่ายรูปปิดโครงการ