เจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรสำโรงทาบ ฝึกระเบียบแถวในกิจกรรมเครื่องแบบยุวกาชาด
วันพุธ ที่ ๔ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑
ณ หอประชุมโรงอาหาร ๓๐ ปี

        
            ในคาบกิจกรรเครื่องแบบของยุวกาชาด โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรสำโรงทาบ ในการฝึกระเบียบแถวให้กับคณะนักเรียนยุวกาชาด ตลอดจนให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดระเบียบแถวแก่นักเรียนและคณะครูผู้นำยุวกาชาด

ภาพกิจกรรม 
คลังภาพกิจกรรม Click