กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 
ประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม โดย ว่าที่ ร.ต.บัญญัติ สมชอบ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๐ ซึ่งได้รับเกียรติจากนายเดชสกล อดัม นายอำเภอสำโรงทาบ มาเป็นประธานเปิดงานและเยี่ยมชมกิจกรรมของนักเรียน ในวันศุกร์ ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐

รูปภาพกิจกรรมอื่นๆที่ sci.srk.ac.th