ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม "สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560"
วันที่ 18 สิงหาคม 2560 
ณ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม
พบกับกิจกรรมต่างๆ อาทิ
กิจกรรมตอบปัญหา การแข่งขันจรวดขวดน้ำ  เครื่องบินพลังยาง ประกวดชุดรีไซเคิล 
การแข่งขันโยนไข่ และอื่นๆอีกมากมาย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ sci.srk.ac.th
หรือ Click สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ รูปภาพด้านล่าง

https://sites.google.com/a/srk.ac.th/sci/compettion