กิจกรรมมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่แข่งขันในกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 
ประจำปี 2560 

       วันที่ 13 กันยายน 2560  ว่าที่ ร.ต.บัญญัติ สมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม เป็นเกียรติในการมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการเเข่งขัน ในกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยกิจกรรมที่ทำการมอบรางวัล อาทิเช่น กิจกรรมออกแบบอุปกรณ์ป้องกันไข่ การแข่งขันจรวดขวดน้ำประเภทบินไกล การประกวดชุดรีไซเคิล ฯลฯ  
รูปภาพกิจกรรม