งานเกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา 2560
"ร้อยรักดวงใจ สายใยผูกพัน
วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ"


            1. คุณครูสารภี สายหอม
            2. คุณครูนิวัฒิ โสแก้ว
            3. คุณครูวิไลวรรณ โสแก้ว
            4. คุณครูพุทธวรรษ พันชนะ
            5. คุณครูสุทวด แท่นดี
ภาพกิจกรรมรวมภาพกิจกรรมงานเกษียณอายุราชการ
Cr : นายเทิดทูน  ทองแม้น