ขอเชิญคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม "วันแม่แห่งชาติ"
"มอบดวงใจรัก แด่...แม่"
ณ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม
ในวันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
การแต่งกาย
  • ครูและบุคลากรทางการศึกษา แต่งกายชุดโทนสีฟ้าอ่อน
  • นักเรียน แต่งกายชุดนักเรียน